Znaleziono 8 artykułów

Iwona Hofman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kroniki emigracyjne paryskiej "Kultury" : rekonesans badawczy Iwona Hofman s. 87-99
"Od polityki do politologii", Czesław Mojsiewicz, Toruń 2004 : [recenzja] Iwona Hofman Czesław Mojsiewicz (aut. dzieła rec.) s. 98-102
"Na wschód od Zachodu. Jak być z Rosją?", Jerzy Pomianowski, Warszawa 2004 : [recenjza] Iwona Hofman Jerzy Pomianowski (aut. dzieła rec.) s. 152-155
Litewskie wątki w życiu i programie politycznym Jerzego Giedroycia Iwona Hofman s. 167-183
"Polska-Litwa z odległej i bliższej przeszłości", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Prasa dawna i współczesna", red. B. Kosmanowej, cz. 1-3, Lublin 2000-2002 : [recenzja] Iwona Hofman Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów : o kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Zjednoczenie Europy w "Kulturze" Ewelina Godlewska Iwona Hofman (aut. dzieła rec.) s. 399-402