Znaleziono 1 artykuł

J. Handschke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce, "Wiadomości ubezpieczeniowe", Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), maj 2008 J. Handschke Agnieszka Poczta-Wajda K. Łyskawa s. 287-292