Znaleziono 3 artykuły

Piotr Gurgul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Piotr Gurgul Krzysztof Kłęk s. 81-95
New Mobile Marketing Capabilities of the Android Platform Piotr Gurgul s. 119-130
Zastosowanie mieszanki kopul do modelowania współzależności pomiędzy wybranymi sektorami gospodarki Piotr Gurgul Robert Syrek s. 129-139