Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Kłęk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kursy złotego wobec głównych walut- analiza empiryczna rozkładów Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk s. 27-41
Długookresowe własności kursów walutowych- podwójna długa pamięć Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk Robert Syrek s. 63-79
Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Piotr Gurgul Krzysztof Kłęk s. 81-95
Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk s. 81-101