Znaleziono 2 artykuły

Marta Greszata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Iudicium cum principis : kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa", Marta Greszata, Lublin 2008 : [recenzja] Wojciech Góralski Marta Greszata (aut. dzieła rec.) s. 233-243
"Litispendencja w procesie kanonicznym", Marta Greszata, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Marta Greszata (aut. dzieła rec.) s. 284-289