Znaleziono 9 artykułów

Juliusz Wiktor Gomulicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księżyc, dym i anioły: trzy emendacje do trzech utworów Słowackiego Juliusz Wiktor Gomulicki s. 3-17
Wprowadzenie do "Vade-mecum" Juliusz Wiktor Gomulicki s. 87-109
Sędzia Stanisław Aleksander Rybiński - nieznany bohater norwidowskiego procesu Zenona Przesmyckiego z Tadeuszem Pinim : 1934-1938 Juliusz Wiktor Gomulicki s. 138-158
"Zygzakiem. Szkice-wspomnienia-przekłady", Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Aniela Piorunowa Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Okruchy poetyckie i dramatyczne", Cyprian Norwid, zebrał i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 444, 4 nlb. + portret Norwida : [recenzja] Irena Sławińska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Dokumentacja >>ostatniego romansu<< Norwida. Listy Marii Sadowskiej", Juliusz Wiktor Gomulicki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 254
"Dzieła zebrane", tom 1: "Wiersze. Tekst"; tom 2: "Wiersze. Dodatek krytyczny", Cyprian Norwid, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, indeksy zestawiła Maria Gomulicka, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, ss. XCVI, 996; 1088 + errata na wklejce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Gomulicka (aut. dzieła rec.) Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 288-308
"Nowe studia o Norwidzie", pod redakcją Juliusza Wiktora Gomulickiego i Jana Zygmunta Jakubowskiego, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 289, 2 nlb. + 13 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Zofia Stefanowska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 548-554
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, wydał z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poetów, s. 240, 4 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 617-627