Znaleziono 12 artykułów

Antoni Giza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od aneksji Bośni i Herecegowiny do zamachu w Sarajewie Antoni Giza s. 53-74
Politycy słowiańscy wobec sprawy chełmskiej na początku XX wieku Antoni Giza s. 71-81
Słowacki ruch narodowy w latach 60 i 70-tych XIX wieku Antoni Giza s. 105-125
Oświata w Serbii w latach 1829-1914 Antoni Giza s. 107-125
Sytuacja Ukraińców na południowo-wschodnich terenach Polski przed i w początkach II wojny światowej Antoni Giza s. 113-127
"Stosunki polsko-czeskie 1795 - 1920", Antoni Giza, Szczecin 1993 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800 - 1917)", Antoni Giza, Szczecin 1993 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Neoslawizm i Polacy 1906 - 1910", Antoni Giza, Szczecin 1984 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Słowianofile rosyjscy a sprawa polska w latach 1856-1878", Antoni Giza, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 189
"Walka o ideowo-polityczne oblicza rosyjskiego neoslawizmu w latach 1906-1910", Antoni Giza, "Slavia Orientalis" nr 3 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 191
Narody wschodniosłowiańskie w opinii krakowskiego "Świata Słowiańskiego" 1905-1914 Antoni Giza s. 349-357
Miejsce i rola Polski w wizji rosyjskich panslawistów drugiej połowy XIX wieku i neoslawistów z początków XX wieku Antoni Giza s. 353-362