Znaleziono 6 artykułów

Józef Gierowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stłumienie powstania chłopów kurpiowskich w 1738 r. Józef Gierowski s. 270-271, 91-100
"Historia dyplomacji polskiej", T. 2: "1572-1795", pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac. Józef Gierowski, Jerzy Michalski, Henryk Wisner, Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982 : [recenzja] Janusz Małłek Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Polska i Rosja a wojna północna", W. D. Koroluk, Warszawa 1954; tenże "Russkaja dipłomatia i podgotowka wstuplenia Rieczi Pospolitoj w siewiernuju wojnu" Uczonyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija T. VII, Moskwa 1953, s. 210-276 ; tenże "Wstuplenie Rieczi Pospolitoj w siewiernuju wojnu" Uczonyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija T. X, Moskwa 1954, s. 239-347 : [recenzja] Józef Gierowski W. D. Koroluk (aut. dzieła rec.) s. 211-217
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Józef Gierowski s. 218-219
Pruski projekt zamachu stanu w Polsce w 1715 r. Józef Gierowski s. 753-767, 906-907
"Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością : z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715", Józef Gierowski, Wrocław 1953 : [recenzja] Kazimierz Piwarski Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) s. 850-857