Znaleziono 2 artykuły

Bartłomiej Garczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat...", Jan Sobczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Bartłomiej Garczyk Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu", Bartłomiej Garczyk, Poznań 2011 : [recenzja] Andrzej Szmyt Bartłomiej Garczyk (aut. dzieła rec.) s. 430-437