Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Szmyt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Russia's Educational Policy Aimed at the Poles and the Polish Territories Annexed During the Reign of Tsar Alexander I Andrzej Szmyt s. 11-28
Z problematyki prac komisyjnych Sejmu ANdrzej Szmyt s. 55-66
Towarzystwo Demokratyczne Polskie w przygotowaniach do ogólnonarodowego powstania Andrzej Szmyt s. 87-105
Plany rozszerzenia powstania styczniowego na ziemie ruskie Andrzej Szmyt s. 111-134
Źródła do wojny 1831 roku i represji popowstaniowych w bibliotekach i archiwach kijowskich Andrzej Szmyt s. 155-162
Nowy program studiów na kierunku historia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Andrzej Szmyt s. 246-259
"Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w systemie szkolnym Wileńskiego Okręgu Naukowego", Andrzej Szmyt, Olsztyn 2009 : [recenzja] Witold Zakrzewski Andrzej Szmyt (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu", Bartłomiej Garczyk, Poznań 2011 : [recenzja] Andrzej Szmyt Bartłomiej Garczyk (aut. dzieła rec.) s. 430-437
Z problematyki prac komisyjnych Sejmu Andrzej Szmyt s. 719-730