Znaleziono 5 artykułów

Iwona Głażewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 1-22
Rola strategii informacyjnej w budowaniu wartości przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 15-36
Wpływ rewolucji technologicznej na usprawnianie procesów biznesowych Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 24-39
Strategie wykorzystania technologii informacyjnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 39-59
Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 60-76