Znaleziono 7 artykułów

Andrzej R. Chrzanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 1-22
Rola strategii informacyjnej w budowaniu wartości przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 15-36
Wpływ rewolucji technologicznej na usprawnianie procesów biznesowych Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 24-39
Strategie wykorzystania technologii informacyjnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 39-59
Recenzja książki "Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych" Andrzej R. Chrzanowski Chris Laszlo (aut. dzieła rec.) s. 57-59
Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa Andrzej R. Chrzanowski Iwona Głażewska s. 60-76
Recenzja książki "Metoda lean startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek" Andrzej R. Chrzanowski Eric Ries (aut. dzieła rec.) s. 63-66