Znaleziono 2 artykuły

Cezary Główka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
How to Investigate Polish Clusters’ Attractiveness for Inward FDI? : Addressing Ambiguity Problem Marta Götz Cezary Główka Barbara Jankowska s. 74-93
Koncepcja kreatywnej bezdomności i jej rola w rozwoju klastra kreatywnego : przypadek klastra poligraficzno-reklamowego w Lesznie Cezary Główka Barbara Jankowska s. 121-135