Znaleziono 6 artykułów

Anna Dzięgielewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katolickość Kościoła według "Lumen gentium" i "Dominus Iesus" Anna Dzięgielewska s. 39-54
Przynależność do Kościoła a problem zbawienia według 'Lumen gentium' i 'Dominus Iesus' Anna Dzięgielewska s. 149-166
Wychowanie patriotyczne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania jako element duszpasterstwa młodzieży Anna Dzięgielewska s. 203-211
Sprawozdanie z konferencji "Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz" Anna Dzięgielewska s. 240-242
Sprawozdanie z warsztatów duszpasterskich (01-02.03.2011 r.) Anna Dzięgielewska s. 247-249
"Słownik podstawowych pojęć teologicznych", Edward Ozorowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Dzięgielewska Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 250-253