Znaleziono 12 artykułów

Marek Dylewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola podejścia planistycznego w utrzymaniu płynności finansowej JST Marek Dylewski s. 41-52
Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego : narzędzie zarządcze czy obiektywna konieczność? Marek Dylewski s. 53-63
Instrumentarium zarządzania płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego Marek Dylewski s. 57-66
Wartość w sektorze publicznym : spojrzenie z perspektywy finansów samorządowych Marek Dylewski Beata Filipiak s. 59-71
Nowe bariery w dostępie jednostek samorządu terytorialnego do rynku finansowego Marek Dylewski Beata Filipiak s. 81-89
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego Marek Dylewski s. 83-93
Struktura państwowego długu publicznego : instrumenty i skutki ich zastosowania Marek Dylewski Beata Filipiak s. 85-95
    Zacytuj
  • Udostępnij
Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania Marek Dylewski Beata Filipiak s. 129-141
E-urząd: innowacyjny partner w społeczeństwie informacyjnym Marek Dylewski Marcin Kępa s. 135-145
Zmiany w zakresie limitów długu publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle kryzysu gospodarczego Marek Dylewski s. 151-158
Dylematy zmian w procesie zarządzania w JST Marek Dylewski s. 180-186
"Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach", Andrzej Łuszczyn, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Dylewski Andrzej Łuszczyn (aut. dzieła rec.) s. 181-182