Znaleziono 16 artykułów

Beata Filipiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Filipiak s. 5-6
Wstęp Beata Filipiak s. 5-6
Wstęp Beata Filipiak s. 5-6
Wartość w sektorze publicznym : spojrzenie z perspektywy finansów samorządowych Marek Dylewski Beata Filipiak s. 59-71
Organizacje pozarządowe wobec idei państwa opiekuńczego : kierunki współpracy NGO z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej Beata Filipiak s. 65-76
Kompetencje i kwalifikacje kadry sektora publicznego, jako podstawowy wyznacznik wzrostu efektywności realizowanych zadań Beata Filipiak s. 67-81
Nowe bariery w dostępie jednostek samorządu terytorialnego do rynku finansowego Marek Dylewski Beata Filipiak s. 81-89
Struktura państwowego długu publicznego : instrumenty i skutki ich zastosowania Marek Dylewski Beata Filipiak s. 85-95
    Zacytuj
  • Udostępnij
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania samorządu gminnego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości Beata Filipiak s. 95-104
Koncepcja oceny aktywów trwałych w oparciu o informacje o stanie mienia komunalnego Beata Filipiak s. 101-109
Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania Marek Dylewski Beata Filipiak s. 129-141
Finansowanie innowacyjności kadr w regionach ze środków EFS: możliwości i bariery Beata Filipiak s. 147-156
Pożądane kierunki zmian w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi Beata Filipiak Agnieszka Zegarek-Dudzińska s. 147-156
Utrzymanie płynności finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu – zarys problemu pomiaru Beata Filipiak s. 159-167
Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego Beata Filipiak s. 327-335
Informacja jako podstawa komunikacji między organami samorządowymi w świetle badań Beata Filipiak s. 615-623