Znaleziono 4 artykuły

Lucjan Dobroszycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa polska w okresie kampanii wrześniowej (1-28 września 1939 r.) Lucjan Dobroszycki s. 151-166
"The chronicle of the Łódź getto 1941-1944", ed. by Lucjan Dobroszycki, transl. by Richard Lourie, Joachim Neugroschel [et al.], New Haven-London 1984 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Richard Lourie (aut. dzieła rec.) Joachim Neugroschel (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Założenia i organizacja prasy niemieckiej w języku polskim w tzw. Generalnej Guberni w latach 1939-1945 w świetle dokumentów Lucjan Dobroszycki s. 245-280
"Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", opracował Lucjan Dobroszycki przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej pod kierownictwem naukowym Stanisława Płoskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Myśliński Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Wanda Kiedrzyńska (aut. dzieła rec.) Stanisław Płoski (aut. dzieła rec.) s. 298-301