Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Płoski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", opracował Lucjan Dobroszycki przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej pod kierownictwem naukowym Stanisława Płoskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Myśliński Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Wanda Kiedrzyńska (aut. dzieła rec.) Stanisław Płoski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
O taktyce oddziałów powstańczych Stanisław Płoski s. 493-503