Znaleziono 1 artykuł

J. Decyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku", t. 1-2, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Graczyk J. Decyk (aut. dzieła rec.) J. Sobkowiak (aut. dzieła rec.) s. 196-198