Znaleziono 6 artykułów

Wojsław Czupryński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katechumenat rodzinny w myśli ks. Franciszka Blachnickiego jako odpowiedź na wyzwania współczesności Wojsław Czupryński s. 7-36
Biuletyn katechetyczny. Cz. 90 Wojsław Czupryński Marek Marczewski Marta Wielogórska s. 137-160
Katecheza rodzinna według ks. Franciszka Blachnickiego i jej realizacja w Kościele Domowym Wojsław Czupryński s. 165-180
Przygotowanie do małżeństwa w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych Wojsław Czupryński s. 215-225
Parafia w dziele "nowej ewangelizacji" Wojsław Czupryński s. 245-260
Dowartościowanie formacyjnej funkcji Słowa Bożego w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego Wojsław Czupryński s. 267-276