Znaleziono 7 artykułów

Erhard Cziomer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczno-prawne aspekty kryzysu zadłużenia strefy euro Unii Europejskiej Erhard Cziomer s. 7-26
Wyzwania kryzysu zadłużenia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec w Unii Europejskiej w XX wieku Erhard Cziomer s. 25-44
Od światowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewnątrzpolityczne dla Niemiec w latach 2008-2011 Erhard Cziomer s. 33-50
Wybrane implikacje wzrostu międzynarodowej roli Niemiec dla współpracy z Rosją i Polską w dobie globalizacji i kryzysów Unii Europejskiej w XXI wieku Erhard Cziomer s. 81-100
Komunikat nr 1/2015 dotyczy prac związanych z uruchoomieniem projektu badawczego nr oo2855/2015 Erhard Cziomer s. 103-105
Rola i miejsce Niemiec w Europie w pierwszej dekadzie XXI wieku Erhard Cziomer s. 108-126
"CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969", Janusz Józef Węc, Kraków 2000 : [recenzja] Erhard Cziomer Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 230-236