Znaleziono 7 artykułów

Janusz Józef Węc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Reform of the Area of Freedom, Security and Justice of the European Union in the Treaty of Lisbon Janusz Józef Węc s. 25-41
Germany's stance on the EU Treaty reform in the years 2005-2009 Janusz Józef Węc s. 41-71
"CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969", Janusz Józef Węc, Kraków 2000 : [recenzja] Erhard Cziomer Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna", Janusz Józef Węc, Kraków 2006 : [recenzja] Tomasz Iwanek Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowoœci a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna", Janusz Józef Węc, Kraków 2006 : [recenzja] Adam Jaskulski Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009", Janusz Józef Węc, Kraków 2011 : [recnezja] Marek żurek Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych", Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnowski, Kraków 2013 : [recenzja] Joanna Jancz Michał Chorośnicki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Czubik (aut. dzieła rec.) Aleksander Głogowski (aut. dzieła rec.) Iwona Krzyżanowska-Skowronek (aut. dzieła rec.) Agnieszka Nitszke (aut. dzieła rec.) Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Marcin Tarnowski (aut. dzieła rec.) Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 427-429