Znaleziono 3 artykuły

Mirosława Czetyrba-Piszczako

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów jako przyczynek do badań współczesnego stanu gwar społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 157-167
Twórczość literacka Iwana Franki w przekładach polskich Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 235-247
Sufiksalne derywaty przymiotnikowe z prefiksem "не-" we współczesnym języku ukraińskim Maria Czetyrba Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 367-373