Znaleziono 38 artykułów

Zbigniew Czerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zagranicznej działalności adwokatury polskiej Zbigniew Czerski s. 1-5
Maria Budzanowska (1930-1987) Zbigniew Czerski s. 1-4
    Zacytuj
  • Udostępnij
O substytucjach w zespole Zbigniew Czerski s. 1-6
Specjalizacja w adwokaturze Zbigniew Czerski s. 1-6
Zadania adwokata i jego rola w społeczeństwie Ladislas Karpati Zbigniew Czerski (tłum.) s. 5-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zasady odpowiedzialności cywilnej związanej z wypadkami w ruchu drogowym : zagadnienia wybrane Zbigniew Czerski s. 19-28
"Palestra" w Izbie białostockiej Zbigniew Czerski s. 21-23
Rola i pozycja adwokata w życiu politycznym i społecznym Zbigniew Czerski s. 23-35
Adwokatura krakowska o "Palestrze" Zbigniew Czerski s. 25-28
Wizyta przedstawicieli adwokatury węgierskiej Zbigniew Czerski s. 40-43
XXVII Kongres Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatów w Zagrzebiu Zbigniew Czerski s. 42-44
Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym Zbigniew Czerski s. 46-54
Z działalności Leningradzkiego Społecznego Naukowo-Badawczego Insłytutu Obrony Sądowej Zbigniew Czerski s. 48-50
"Prawo ubezpieczeń gospodarczych : teksty przepisów, orzecznictwo, komentarz", Kazimierz Karśnicki, Janusz Ławrynowicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Zbigniew Czerski Kazimierz Karśnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Ławrynowicz (aut. dzieła rec.) s. 49-51
O książce E. Zajcewa i A. Połtoraka "Adwokatura radziecka" Zbigniew Czerski Arkadiusz Połtorak (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Zajcew (aut. dzieła rec.) s. 51-63
Kronika : wizyta delegacji adwokatury jugosłowiańskiej w Polsce Zbigniew Czerski s. 55-56
Z problematyki adwokatury radzieckiej Zbigniew Czerski s. 59-61
O niektórych zagadnieniach z zakresu dziedziczenia, podziału i obrotu gospodarstwami rolnymi i działkami leśnymi Zbigniew Czerski s. 65-68
"Dochodzenie roszczeń z czynów niedozwolonych w procesie cywilnym", Magdalena Bosakirska, Warszawa 1983 : [recenzja] Zbigniew Czerski Magdalena Bosakirska (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Publicystka radziecka o adwokaturze Zbigniew Czerski s. 78-82
Pytania i odpowiedzi prawne Zbigniew Czerski s. 80-82
Kronika : z życia izb adwokackich Aleksander Czacki Zbigniew Czerski Stefan Kosiński S. Maciejewski s. 85-119
Wizyta delegacji adwokatury polskiej w Paryżu Zbigniew Czerski s. 92-98
Wizyta delegacji adwokatury francuskiej Zbigniew Czerski s. 95-97
"Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków", Feliks Zedler, [b.m.] 1976 : [recenzja] Zbigniew Czerski Feliks Zedler (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Kronika : wizyta Zbigniew Czerski s. 101-103
I Międzynarodowe Sympozjum Adwokatury w Warszawie Zbigniew Czerski s. 112-124
Kronika : sesja sprawozdawczo-naukowa Centralnego Zaocznego Studium Nowego Prawa Cywilnego Zbigniew Czerski s. 113-115
Wizyta delegacji adwokatury francuskiej w Polsce Zbigniew Czerski s. 117-119
Udział polskiej adwokatury w UIA Zbigniew Czerski s. 118-119
Kronika Zbigniew Czerski M. P. s. 118-122
Droit polonais contemporain — Sowriemiennoje polskoje prawo Zbigniew Czerski s. 125-127
Wizyta delegacji adwokatury austriackiej w Polsce Zbigniew Czerski s. 133-134
Sprawozdanie z pobytu przedstawicieli adwokatury polskiej w Anglii w dniach od 22 do 30 marca 1986 r. Zbigniew Czerski s. 136-138
Kronika : sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej w Chińskiej Republice Ludowej Zbigniew Czerski s. 138-140
Kronika : sprawozdanie z pobytu prawników radzieckich i brytyjskich w Polsce Zbigniew Czerski s. 141-142
Immunitet adwokacki Zbigniew Czerski s. 144-150
Kronika : sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej w Wielkiej Brytanii w dniach od 20 do 30 września 1987 r. Zbigniew Czerski s. 160-162