Znaleziono 13 artykułów

M. P.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa o adwokaturze S. M. M. P. s. 81-85
Kronika Zbigniew Czerski M. P. s. 118-122
"Krytyka muzyczna a poetyka muzyki", Michał Bristiger, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Michał Bristiger (aut. dzieła rec.) s. 151
"Próba rekonstrukcji podstaw języka poetyckiego (na podstawie wiersza Eugeniusza Winokurowa)", Jerzy Faryno, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 151
"Dwie krytyki:>>krytyczna<< i >>komentująca<<", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 153
"O >>śmierci<< C.K. Norwida. (Z zagadnień semantyki poetyckiej)", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 153
"Kino autotematyczne (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy >>Wszystko na sprzedaż<<), Tadeusz Szczepański, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Tadeusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 155
"O historii literatury z perspektywy czytelnika", Harald Weinrich, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Harald Weinrich (aut. dzieła rec.) s. 155
"Darwin Norwida", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 167
"Stawrogin", Ryszard Przybylski, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 167
">>Siostry<< Conrada", Zdzisław Najder, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 171
"Spór Asklepiadesa z Hipokratesem", Piotr Matywiecki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Piotr Matywiecki (aut. dzieła rec.) s. 205
Krzemieniec - miasto wielkiej tęsknoty M. P. s. 282, 286