Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Czernik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sny i widma", Stanisław Czernik, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 246
"Polska epika ludowa", opracował Stanisław Czernik, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 167, s. XCVIII, 368 : [recenzja] Ludwika Szczerbicka Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 285-293
"Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI wieku. Materiały i szkice", Stanisław Czernik, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 358, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 316-318