Znaleziono 5 artykułów

Jan Czekanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Feudalne państwa pasterskie afrykańskiego międzyjezierza Jan Czekanowski s. 21-60
Doroczne Zebranie Uroczyste dnia 25 listopada 1930 r. : Współczesne zagadnienia antropologji : Odczyt, wygłoszony na Dorocznem Zebraniu Uroczystem T. N. W. dnia 25 listopada 1930 r. Jan Czekanowski s. 161-172
"Ośrodek Krakowski w latach 1908-1956", Bronisław Jasicki; "Józefa Majera życia i zasługi naukowe", Adam Wrzosek; "Izydor Kopernicki", Michał Godycki; "Ośrodek Lwowski", Jan Czekanowski; "Ośrodek Wileński", Michał Reicher, Witold Sylwanowicz, "Sto lat antropologii polskiej (1856-1956)", Wrocław 1956; 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Jan Czekanowski (aut. dzieła rec.) Michał Godycki (aut. dzieła rec.) Bronisław Jasicki (aut. dzieła rec.) Michał Reicher (aut. dzieła rec.) Witold Sylwanowicz (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki Środkowej", Jan Czekanowski, Wrocław 1958 : [recenzja] Jan Czekanowski (aut. dzieła rec.) s. 500
Czaszki z Katedry Ormiańskiej we Lwowie Jan Czekanowski s. 649-656