Znaleziono 2 artykuły

Maria Buczyło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1946 Inna Pojizdnyk Maria Buczyło (tłum.) s. 145-176
Przekształcenia ekonomiczne na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1941 Wołodymyr Baran Maria Buczyło s. 477-494