Znaleziono 3 artykuły

Marta Bloch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archeologiczne instytucje paramuzealne w województwie pomorskim Marta Bloch Paweł Marek Pogodziński s. 100-112
Archeologiczne instytucje paramuzealne w województwie pomorskim Marta Bloch Paweł Marek Pogodziński s. 100-112
Czynniki sukcesu partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową Marta Bloch Edyta Rudawska s. 229-238