Znaleziono 7 artykułów

Edyta Rudawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Edyta Rudawska s. 7-8
Sustainability as the direction for the long-term success in banking : Poland vs. Croatia Sanda Renko Edyta Rudawska s. 93-113
Interesariusze w marketingu relacji na rynku usług sportowych Edyta Rudawska s. 153-165
Czynniki sukcesu partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową Marta Bloch Edyta Rudawska s. 229-238
Zmiany zachowań konsumenckich w kryzysie – mity czy fakty? Edyta Rudawska s. 283-292
Koncepcja wartości w relacjach pracownik - organizacja Edyta Rudawska s. 393-405
"Zarządzanie marketingiem", Jarosław Woźniczka, Monika Hajdas, Witold Kowal, Wrocław 2014 : [recenzja] Edyta Rudawska Monika Hajdas (aut. dzieła rec.) Witold Kowal (aut. dzieła rec.) Jarosław Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 485-488