Znaleziono 32 artykuły

Marek Barański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Excavations at the Basilica Site at El-Ashmunein Marek Barański s. 19-23
Ukraińska tożsamość narodowa u progu XXI wieku : [recenzja] Marek Barański s. 26-28
Problemy konserwacji ruin starożytnych w Aszmunein w Egipcie Marek Barański s. 42-47
Pozamaterialne i nieobecne dziedzictwo kultury Marek Barański s. 49-56
Karakorum i Erdene Zuu w Mongolii - problemy konserwatorskie Marek Barański s. 59-65
Warownia Markovi Kuli w Prilepie (Macedonia) jako przykład koncepcji konserwatorskiej Marek Barański s. 63-68
Udział Polaków w konserwacji zabytków Palmyry Marek Barański s. 82-89
Palmyra Marek Barański Dorota Bielińska Dorota Bielińska Janusz Byliński Michał Gawlikowski Joanna Groszkowska Waldemar Jerke Maria Krogulska s. 106
Targi konserwacji zabytków i waloryzacji miast "Denkmal" 2000 - refleksje uczestnika Marek Barański s. 112-114
Konserwacja wczesnochrześcijańskiej bazyliki w Aszmunein Marek Barański s. 135-139
Koncepcje odbudowy Starego Miasta Marek Barański s. 153-166
Palmyra. Obóz Dioklecjana Marek Barański Michał Gawlikowski Maria Krogulska Grzegorz Majcherek s. 167
Palmyra Marek Barański Michał Gawlikowski Joanna Groszkowska Stanisław Kowalski Maria Krogulska Grzegorz Majcherek Paweł Odrobiński s. 167
Palmyra Marek Barański Michał Gawlikowski Michał Pietrzykowski s. 201-202
Palmyra. Obóz Dioklecjana Marek Barański Mariusz Burdajewicz Michał Gawlikowski Maria Krogulska Grzegorz Majcherek s. 213
    Zacytuj
  • Udostępnij
Seminarium "Architektura i archeologia" Marek Barański s. 218
Sympozjum "50 lat polskich wykopalisk archeologicznych w Egipcie i basenie Morza Śródziemnego" Marek Barański s. 219
Narada kierowników zagranicznych misji PKZ Marek Barański s. 231
Aszmunein. Bazylika Marek Barański Zbigniew Polak s. 250
Palmyra. Obóz Dioklecjana Marek Barański Kamila Baturo Michał Gawlikowski Maria Krogulska Tomasz Scholl Franciszek Stępniowski s. 255-256
Pierwszy sezon prac Polsko-Egipskiej Archeologiczno-Konserwatorskiej Misji w Aszmunein Marek Barański s. 297-298
Tell Atrib (Egipt). Kom Sidi Youssef Marek Barański Zbigniew Doliński Tomasz Górecki Osama Said Hafes Pahor Labib Aleksandra Majewska Barbara Ruszczyc s. 314-315
Instytut Konserwacji Getty'ego Marek Barański s. 314
Światowe tendencje w podejściu do ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego katastrofami Marek Barański s. 355-359
Majątki możnowładcze na Węgrzech w XII wieku Marek Barański s. 401-431
Bibliografia prac Benedykta Zientary Marek Barański Jerzy Suchocki s. 403-422
Rola edukacji w profilaktyce ochrony zabytków Marek Barański s. 407-413
"Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim", Józef Matuszewski, Łódź 1974 : [recenzja] Marek Barański Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 474-476
Kariera średniowiecznego mierniczego, czyli wzloty i upadki Jana z Dobrzynia Marek Barański s. 493-501
"Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters", Gernot von Grawert May, Aalen 1971 : [recenzja] Marek Barański Gernot von Grawert May (aut. dzieła rec.) s. 562-564
"Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu", Jan Pakulski, Poznań 1982 : [recenzja] Marek Barański Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 589-590
Historia techniki w roczniku 1966 "Młodego Technika" Marek Barański s. 650-651