Znaleziono 9 artykułów

Jan Pakulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z metodologii i metodyki badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Polsce Jan Pakulski s. 23-37
Australian multiculturalism Jan Pakulski s. 39-55
Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II Jan Pakulski s. 69-94
Skarb krzyżacki w Płowcach Jan Pakulski s. 83-94
W sprawie początków i lokacji Łobżenicy : przyczynek do dziejów wielkopolskich Pałuków w XIV w. Jan Pakulski s. 93-103
Towarzystwo Naukowe w Toruniu po drugiej wojnie światowej (1945-1970) Jan Pakulski s. 291-308
"Corpus Inscriptionum Polonae", t. IV: "Województwo Włocławskie", z. 1: "Kujawy Brzeskie", zebrali, opracowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, pod redakcją Jana Pakulskiego, Włocławek-Toruń 1985 : [recenzja] Piotr K. Wojciechowski Andrzej Mietz (aut. dzieła rec.) Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu", Jan Pakulski, Poznań 1982 : [recenzja] Marek Barański Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku", Jan Pakulski, Toruń 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 635