Znaleziono 4 artykuły

Aleksandra Błaszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Berlin wobec konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie: Augustem Fryderykiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim", Henryk Kocój, Kraków 2006 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich", Henryk Kocój, Kraków 2005 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej", Henryk Kocój, Kraków 2004 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864)", Marek Jaeger, Lublin 2002 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Marek Jaeger (aut. dzieła rec.) s. 341-343