Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Asienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania Ryszard Asienkiewicz Artur Wandycz s. 177-196