Znaleziono 3 artykuły

Artur Wandycz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk Artur Wandycz s. 81-87
Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych Ryszard Asienkiewicz Izabela Jerzak Józef Tatarczuk Artur Wandycz s. 127-138
Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania Ryszard Asienkiewicz Artur Wandycz s. 177-196