Znaleziono 23 artykuły

Lucjan Świto

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter prawny posługi duszpasterskiej proboszczów i wikariuszy w parafiach rzymskokatolickich w świetle prawa polskiego Lucjan Świto s. 41-50
Istota "bonum prolis" Lucjan Świto s. 53-105
Penalizacja przemocy seksualnej w prawie polskim i w prawie kanonicznym Lucjan Świto s. 61-75
Procesy beatyfikacyjne w Kościele Warmińskim Lucjan Świto s. 69-87
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego Lucjan Świto s. 69-83
Podatki a etyka obywatelska : opodatkowanie osób duchownych w Polsce Lucjan Świto s. 97-111
Akty zarządu dobrami kościelnymi Lucjan Świto s. 105-116
Rekwizycja cywilno-kanoniczna? : pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce Lucjan Świto s. 145-166
Legal Protection of the Institutional Value of Marriage Lucjan Świto s. 157-169
Does Labor Law Apply in the Church? : An Analysis of the Socio-Legal Conditions on the Example of the Latin Church in Poland Lucjan Świto s. 163-176
"Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy", Bartosz Nowakowski, Poznań 2013 : [recenzja] Lucjan Świto Bartosz Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 178-186
Legal Protection of the Unborn Child Lucjan Świto s. 187-195
"Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce", Małgorzata Tomkiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Lucjan Świto Małgorzata Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce", Lucjan Świto, Olsztyn 2010 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Lucjan Świto (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Family as a Subject of Protection in the State Family Policy Lucjan Świto s. 215-230
Responsible Parenthood in the Context of Contemporary Challenges Lucjan Świto s. 221-234
Osobowość prawna nasciturusa w prawie kanonicznym i polskim Lucjan Świto s. 233-248
Moc dowodowa dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej Lucjan Świto s. 245-268
Ideologia "gender" a różnica płci w aspekcie prawa do rodziny : zarys regulacji prawnych, Lucjan Świto s. 255-270
Resolution in Favour of Marriage — an Oppressive Relic of the Past? : The "favor matrimonii" Principle in Contemporary Law Lucjan Świto s. 263-276
"La prevenzione della nullità del matrio- monio nella preparazione e nell’ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici", Tomasz Pocałujko, Roma 2011 : [recenzja] Lucjan Świto Tomasz Pocałujko (aut. dzieła rec.) s. 332-334
Przemoc jako metoda wychowawcza? Karcenie dzieci w świetle prawa międzynarodowego, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w prawie polskim Lucjan Świto s. 345-355
Skarga o nieważność wyroku "per modum actionis" czy "per modum exceptionis"? Lucjan Świto s. 355-367