Znaleziono 12 artykułów

Stefan Świszczowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół św. Andrzeja w Krakowie Stefan Świszczowski s. 143-144, 93-108
"Zamek w Dębnie", Zbigniew Bocheński, Stefan Świszczowski, "Pamiętnik Związku Historyków Sztuki i Kultury", Warszawa 1948 : [recenzja] Zbigniew Bocheński (aut. dzieła rec.) Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Brama na Gródku i reszty murów miejskich pomiędzy Gródkiem a Wawelem", Stefan Świszczowski, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, z. 4 : [recenzja] Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Zamek w Dębnie w świetle nowych odkryć", Stefan Świszczowski, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, z. 4 : [recenzja] Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 138
Mury miejskie Krakowa Stefan Świszczowski s. 161-177
Odkrycia w zameczku w Dębnie Stefan Świszczowski s. 164-165
"Odnowienie dworu Jordanów w Krakowie", Stefan Świszczowski, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 210
Dziekanowice, pow. Myślenice. Kościół parafialny Antoni Jodłowski Stefan Świszczowski s. 223-224
"Gródek i mury miejskie między Gródkiem a Wawelem", Stefan Świszczowski, "Rocznik Krakowski", T. XXXII, 1950, zesz. 1 : [recenzja] Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 228-229
Wieliczka, pow. Kraków. Stanowisko 2 Stefan Świszczowski s. 274
"Sukiennice na rynku krakowskim w epoce gotyku i renesansu", Stefan Świszczowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 3 Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Miasto Kazimierz pod Krakowem", Stefan Świszczowski, Kraków 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 403