Znaleziono 77 artykułów

J. Lepiarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasto Kraków : kronika za lata 1952-1953 J. Lepiarczyk s. 54-57
"Niemieckie barbarzyństwo w Wiśniczu Nowym", J. Lepiarczyk, "Ziemia", nr 12 : [recenzja] J. Lepiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 63
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1957 do 1959 r. J. Lepiarczyk s. 114-128
Pałac w Żaganiu J. Lepiarczyk s. 115-117
Konserwacja "Komory klejnotowej" Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie J. Lepiarczyk s. 142-144
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1953-1956 r. J. Lepiarczyk s. 150-152
"Uwagi krytyczne na temat placu Zwycięstwa", Wincenty Adamski, "Architektura", R. 1952, nr 11 (61) : [recenzja] J. Lepiarczyk Wincenty Adamski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Rzeźba w architekturze", Józef Andruszko, Feliks Prochnicki, "Architektura", R. 1952, nr 9 (59) : [recenzja] J. Lepiarczyk Józef Andruszko (aut. dzieła rec.) Feliks Prochnicki (aut. dzieła rec.) s. 179
"Kolegiata w Tumie pod Łęczcą", Jan Witkiewicz-Koszczyc, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Koszczyc-Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Detal architektoniczny starego i nowego miasta", Jerzy Wilk, "Architektura", R. 1952, nr 9 (59) : [recenzja] J. Lepiarczyk Jerzy Wilk (aut. dzieła rec.) s. 179
"Konkurs SARP nr 188 na gmach Teatru Wielkiego, Opery i Baletu w Warszawie", "Architektura", R. 1952, nr 1 (51) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 179
"Problem urbanistycznego ukształtowania placu przed pałacem Staszica w Warszawie", Piotr Biegański, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 179
"Adaptacja domu Goldenringa w Poznaniu", Jan Węcławski, "Architektura", R. 1952, nr 6 (56) : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Węcławski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Zamek w Drzewicy", Bohdan Guerquin, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Bohdan Guerquin (aut. dzieła rec.) s. 179
"Problemy odbudowy zabytków", Feliks Kanclerz, "Miasto", R. III, nr 2 : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"O detalu w architekturze", Zygmunt Stępiński, "Architektura", R. 1952, nr 10 (60) : [recenzja] J. Lepiarczyk Zygmunt Stępiński (aut. dzieła rec.) s. 179
"Pokaz projektów (na Teatr Wielki) i zebranie dyskusyjne SARP", "Architektura", R. 1952, nr 1 (51) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 179
"Teatr Wielki w Warszawie według projektu prof. Bogdana Pniewskiego", Stefan Rakowski, "Stolica", R. VII, nr 24 (262) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Pałac Kazanowskich. Jego historia, odbudowa i przeznaczenie", Marian Sulikowski, "Stolica", R. VII, nr 8 (246) : [recenzja] J. Lepiarczyk Marian Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Trakt Starej Warszawy", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VII, nr 17 (255) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Zabytki podwarszawskie w służbie społecznej", Michał Szymański, "Stolica", R. VII, nr 19 (257) : [recenzja] J. Lepiarczyk Michał Szymański (aut. dzieła rec.) s. 180
"Zabytki architektorniczne w nowej Warszawie", Feliks Kanclerz, "Miasto", R. III, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Plac Krasińskich", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VII, nr 20 (258) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dawny Pałac Prymasowski siedzibą Generalnego Konserwatora", "Stolica", R. VII, nr 22 (260) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 180
"Pałac Błękitny", Feliks Kanclerz, "Stolica", R. VII, nr 3 (241) : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 180
Miasto Kraków : kronika za lata 1954-1956 J. Lepiarczyk s. 197-202
"Wystawa konserwatorska w Muzeum Narodowym w Warszawie", Zofia Chojnacka, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Zofia Chojnacka (aut. dzieła rec.) s. 210
"Polska architektura romańska w świetle ostatnich odkryć i badań", Zygmunt Świechowski, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Wśród pomników architektury polskiej", Jan Zachwatowicz, "Architektura", R. 51, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 210
"O problemach staromiejskich zespołów", Piotr Biegański, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Odnowienie dworu Jordanów w Krakowie", Stefan Świszczowski, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Prace inwentaryzacyjne studentów w Sandomierzu", Zdzisław Tomaszewski, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Zdzisław Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Problemy techniki przy konserwacji zabytków architektury", Zofia Chojnacka, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Zofia Chojnacka (aut. dzieła rec.) s. 211
"Ogród Prezydium Rady Ministrów w Warszawie", Gerard Ciołek, "Architektura", R. 1951, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 211
"O konserwatorskiej pracowni architektury", Mieczysław Kuzma, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Mieczysław Kuzma (aut. dzieła rec.) s. 211
"Dyskusja o Nowym Świecie", Adam Kotarbiński, "Architektura", R. 1951, nr 10 : [recenzja] J. Lepiarczyk Adam Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Na zjeździe konserwatorów", Wanda Załuska, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Wanda Załuska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Kursy architektury zabytkowej", Antoni Olszewski, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Antoni Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Państwowe pracownie Konserwatorskie", Stefan Deubel, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Deubel (aut. dzieła rec.) s. 211
"Sendomierz miasto nieznane", Marian Benko, "Miasto", R. II, nr 12 : [recenzja] J. Lepiarczyk Marian Benko (aut. dzieła rec.) s. 212
"Odbudowa zabytków Poznania", "Stolica", R. VI, nr 7 (222) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 212
"Siewierz. Notatka monograficzna", W. Lipowczan, "Miasto", R. II, nr 1 : [recenzja] J. Lepiarczyk W. Lipowczan (aut. dzieła rec.) s. 212
"Uspołecznione zabytki architektury w Białymstoku", "Miasto", R. II, nr 10 : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 212
"Światowy ośrodek Chopinowski", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VI, nr 7 (222) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Odbudowa Obserwatorium Astronomicznego", E. G., "Stolica", R. VI, nr 7 (222) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 212
"Wczoraj i dziś Starego Miasta", Mieczysław Kuzma, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Mieczysław Kuzma (aut. dzieła rec.) s. 212
"Wodzisław stary i nowy", Edward Wichura-Zajdel, "Stolica", R. VI, nr 8 (223) : [recenzja] J. Lepiarczyk Edward Wichura-Zajdel (aut. dzieła rec.) s. 212
"Służba konserwatorska", F. Kanclerz, A. Kwiatkowski, "Miasto", R. II, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) A. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Rekonstrukcja starej architektury", Stanisław Żaryn, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Ulica Długa w odbudowie i przebudowie", "Stolica", R. VI, nr 2 (217) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 212
"Pyskowice. Notatka monograficzna", Ernest Szary, "Miasto", R. II, nr 3 : [recenzja] J. Lepiarczyk Ernest Szary (aut. dzieła rec.) s. 212
"Ulica Senatorska w odbudowie", S. B. "Stolica", R. VI, nr 4 (219) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 212
"Odbudowa dworu obronnego w Szymbarku", Jan Olgin, "Miasto", R. II, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Olgin (aut. dzieła rec.) s. 212
"Ochrona prawna zabytków", A. Kwiatkowski, "Miasto", R. II, nr 6 : [recenzja] J. Lepiarczyk A. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Przebudowa dzielnic śródmiejskich Krakowa nowoczesnego", T. Tołwiński, "Miasto", R. II, nr 2 : [recenzja] J. Lepiarczyk T. Tołwiński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Prace planistyczne przy odbudowie Starego Miasta Olsztyna", H. Adamczewska, "Miasto", R. II, nr 5 : [recenzja] J. Lepiarczyk H. Adamczewska (aut. dzieła rec.) s. 212
"KAM-Konserwacja architektury monumentalnej", Józef Andruszko, "Stolica", R. VI, nr 9 (224) : [recenzja] J. Lepiarczyk Józef Andruszko (aut. dzieła rec.) s. 212
"Rynek w Jarosławiu", Jan Ofgin, "Miasto", R. II, nr 10 : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Ofgin (aut. dzieła rec.) s. 212
"Kamienica Książąt Mazowieckich", Feliks Kanclerz, "Stolica", R. VI, nr 19 (234) : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Teatr Wielki", S. Rassalski, "Stolica", R. VI, nr 16 (231) : [recenzja] J. Lepiarczyk S. Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Projekt odbudowy Placu Bankowego", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VI, nr 13 (228) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Nowe Miasto. Osiedle mieszkaniowe", Barbara Andrzejewska, "Stolica", R. VI, nr 12 (227) : [recenzja] J. Lepiarczyk Barbara Andrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Wojewódzka wystawa konserwatorska", "Stolica", R. VI, nr 23 (238) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 213
"O społecznej opiece nad zabytkami", Stanisław Pagaczewski, "Tygodnik Powszechny", R. VII, nr 45 (347) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stanisław Pagaczewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Ulica Celna", S. Rassalski, "Stolica", R. VI, nr 21 (236) : [recenzja] J. Lepiarczyk S. Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Średniowieczne urządzenia obronne", Wacław Podlewski, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Wacław Podlewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Stare Miasto. Urbanistyczno-konserwatorskie założenia dla odbudowy", Piotr Biegański, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 213
"O katedrze wrocławskiej", Helena Blumówna, "Tygodnik Powszechny", R. VII, nr 19 (321) : [recenzja] J. Lepiarczyk Helena Blumówna (aut. dzieła rec.) s. 213
"Nowe wnętrza w starych domach", Jan Bieńkowski, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Łowcy minionych lat", Tomasz Zych, "Tygodnik Powszechny", R. VII, nr 10 (312) : [recenzja] J. Lepiarczyk Tomasz Zych (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kamienica Fukiera", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VI, nr 19 (234) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Siódmy pożar", Jan Żmuda, "Tygodnik Powszechny", R. VII, nr 40 (324) : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Żmuda (aut. dzieła rec.) s. 213
"Rzemiosło artystyczne w odbudowie Starego Miasta", Maria Sulimierska, Stanisław Żaryn, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Maria Sulimierska (aut. dzieła rec.) Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kilka uwag o projekcie Franciszka Placidiego Kaplicy Saskiej przy Katedrze na Wawelu", J. Lepiarczyk, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 7 : [recenzja] J. Lepiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie (w. XIII-XIV)", J. Lepiarczyk, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 230
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1953-1956 r. J. Lepiarczyk s. 276-285
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1953 do 1956 r. J. Lepiarczyk s. 288-290