Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Ślebocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła finansowania procesów rewitalizacji – czy środki unijne to przepis na krótkotrwały sukces? Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 102-104
Rewitalizacja miast polskich – zagadnienia wstępne : projekt Wytycznych w zakresie finansowania rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 113-114
Zrównoważony rozwój w wieloletnim prognozowaniu strategicznym i finansowym Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 241-253
Dochody własne a problematyka samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa łódzkiego Magdalena Ślebocka s. 291-301
Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities – general issues Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 327-336