Znaleziono 5 artykułów

Aneta Tylman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrównoważony rozwój globalny w rozwoju państw i jednostek samorządu terytorialnego - stare problemy i nowe perspektywy Aneta Tylman s. 31-38
Źródła finansowania procesów rewitalizacji – czy środki unijne to przepis na krótkotrwały sukces? Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 102-104
Rewitalizacja miast polskich – zagadnienia wstępne : projekt Wytycznych w zakresie finansowania rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 113-114
Zrównoważony rozwój w wieloletnim prognozowaniu strategicznym i finansowym Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 241-253
Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities – general issues Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 327-336