Znaleziono 20 artykułów

Tadeusz Łoposzko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwadzieścia pięć lat działalności Wydziału Humanistycznego UMCS Jan Gurba Tadeusz Łoposzko s. 1-23
Attempts at rescinding Caesar's bills of 59 B.C. Tadeusz Łoposzko s. 1-28
Głód w Rzymie w 57 roku przed n. e. Tadeusz Łoposzko s. 9-28
Misja Publiusza Sestiusza w Galii w 58 r. p.n.e. Tadeusz Łoposzko s. 11-19
Prace armeńskich "matenagirów" jako źródło do historii starożytnej Tadeusz Łoposzko s. 17-25
Kolegia rzymskie w latach 58-56 przed n.e. Tadeusz Łoposzko s. 21-43
Burzliwe losy armeńskiego królewicza : Tygranes Młodszy Tadeusz Łoposzko s. 23-48
Nieznane projekty ustaw w Rzymie z 53 r. przed n.e. Tadeusz Łoposzko s. 27-46
Niewolnicy wobec sprzysiężenia Katyliny Tadeusz Łoposzko s. 29-47
Pozycja społeczna tribuni aerarii Tadeusz Łoposzko s. 33-52
Udział niewolników w ruchach społecznych w Rzymie w latach pięćdziesiątych przed n. e. Tadeusz Łoposzko s. 39-63
Działalność plebejuszy rzymskich w prowincjach w czasach Cycerona Tadeusz Łoposzko s. 43-60
Średniozamożne warstwy społeczeństwa rzymskiego w dobie upadku republiki Tadeusz Łoposzko s. 53-99
Zaburzenia plebsu miejskiego w Rzymie w latach pięćdziesiątych p. n. e. Tadeusz Łoposzko s. 85-128
Tajne intrygi polityczne Marka Krassusa w latach 61-56 przed n.e.(?) Tadeusz Łoposzko s. 125-151
Oddziały zbrojne Klodiusza 61-53 p.n.e. Tadeusz Łoposzko s. 129-159
"Esercito e societa nella tarda repubblica romana", Emilio Gabba, Firenze 1973 : [recenzja] Tadeusz Łoposzko Emilio Gabba (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Wielka tragedia małoazjatyckich Greków : na marginesie pracy P. Tozzi "La Rivolta Ionica" Tadeusz Łoposzko s. 187-190
Tadeusz Łoposzko, "Największy kataklizm w dziejach ludzkości", Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996 : [recenzja] Halina Gajewska Tadeusz Łoposzko (aut. dzieła rec.) s. 329
"Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich : studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych", Borys Łapicki, Łódź 1955 : [recenzja] Helena Geremkowa Tadeusz Łoposzko Borys Łapicki (aut. dzieła rec.) s. 393-400