Tytuł Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
ISSN 1689-9024
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
2011, Tom 4 (4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the Editors Bartłomiej Nowak Tadeusz Skoczny s. 5-6
Foreword from the President of the European Parliament Jerzy Buzek s. 7-8
Smart Grids after the Third Liberalization Package : Current Developments and Future Challenges for Regulatory Policy in the Electricity Sector Mariusz Swora s. 9-22
The Main Frameworks of the National Programme for the Reduction of Emissions : Towards the National Programme for Low-Emission Economic Development. The Public Board's Role Maciej M. Sokołowski Krzysztof Żmijewski s. 23-40
Poland's Energy Security in the Context of the EU's Common Energy Policy. The Case of the Gas Sector Paweł Grzejszczak Bartłomiej Nowak s. 41-56
The Obligation of Strategic Gas Storage Introduced in Poland as an Example of a Public Service Obligation Relating to Supply Security : A Question of Compliance with European Law Maria Mordwa s. 57-82
Cutting Emissions in the Energy Sector : a Technological and Regulatory Perspective Janusz Lewandowski s. 83-94
The Emission Trading Scheme in Polish Law. Selected Problems Related to the Scope of Derogation from the General Rule for Auctioning in Poland Marcin Stoczkiewicz s. 95-113
The Autonomy of Sector-Specific Regulation - Is It Still Worth Protecting? Further Thoughts on the Parallel Application of Competition Law and Regulatory Instruments Aleksander Stawicki s. 115-133
The Duties of the President of the Polish Energy Regulatory Office in the Context of Implementing the Third Energy Package Filip M. Elżanowski s. 135-150
The Energy Tariff System and Development of Competition in the Scope of Polish Energy Law Marzena Czarnecka Tomasz Ogłódek s. 151-167
Consolidation of the Polish Electricity Sector. The Merger Law Perspective Tadeusz Skoczny s. 169-200
The Need for Revaluation of the Model Structure for Electricity Liberalization Andrzej T. Szablewski s. 201-223
Which authority is competent to decide when a power company is abusing monopolistic power : the President of the UOKiK or the President of the URE? : case comment to the judgement of the Supreme Court of April 2, 2009 - ENION S.A. (Ref. No. III SK 36/08) Aleksander Maziarz s. 225-229
Are the rights and obligations arising from a license transferable under Article 40 of the Privatization and Commercialization Act? : case comment to the judgement of the Supreme Court of November 20, 2008 (Ref. No. III SK 13/08) Urszula Antonowicz Ilona Bankiewicz s. 231-238
"Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce", Bożena Borkowska, Wrocław 2009 : [recenzja] Anna Fornalczyk Bożena Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 239-243