Znaleziono 4 artykuły

Marcin Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boża miłość w procesie karcenia grzeszników w Mdr 11,21–12,2 Marcin Zieliński s. 61-78
Rosyjskie Seminarium Prawa Rzymskiego przy Berlińskim Uniwersytecie i jego polscy uczestnicy Marcin Zieliński s. 113-128
Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości Marcin Zieliński s. 135-146
Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii : szkice z egzegezy antropologicznokulturowej Marcin Zieliński s. 307-313