Znaleziono 3 artykuły

Dobrochna Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Painted Decoration of the Cruciform Building in Dongola : Preliminary Report Dobrochna Zielińska s. 216-223
Uli Island: Preliminary Report Włodzimierz Godlewski Artur Obłuski Dobrochna Zielińska s. 339-356
Hawarte: Project for the Reconstruction of the Painted Decoration of the Mithreum Dobrochna Zielińska s. 527-535