Znaleziono 9 artykułów

Anna Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie reklamy porównawczej w prawie Unii Europejskiej Anna Zielińska s. 69-93
Wartości wychowawcze w systemach filozoficzno-religijnych Tybet Anna Zielińska s. 99-111
Skok pokwitaniowy i budowa ciała dziewcząt z Meridy (Jukatan, Meksyk) jako sposób przystosowaniua do warunków życia Anna Zielińska s. 141-158
Swoboda działalności rzeczoznawców majątkowych w praktyce obrotu gospodarczego : wybrane zagadnienia Monika Krakała-Zielińska Anna Zielińska s. 171-181
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konferencja metodologiczna poświęcona badaniom nad oświatą polską w okresie Oświecenia Anna Zielińska s. 181-186
"Le mouvement de réforme de l'enseignement en France 1760-1798", Jean Morange, Jean François Chassaing, Paris 1974 : [recenzja] Anna Zielińska Jean François Chassaing (aut. dzieła rec.) Jean Morange (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Kształtowanie podmiotowości niemowląt na przykładzie pracy Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie Anna Zielińska s. 419-433
Zebranie Ośrodka Krakowskiego Ryszard Terlecki Anna Zielińska s. 801-802
Zebranie filii IHNOiT PAN w Krakowie Anna Zielińska s. 862