Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gendered Entrepreneurship and Its Impact on Firm Innovativeness : A Literature Review Agnieszka Zapała Krzysztof Zięba s. 5-20
Nascent Entrepreneurship and the Role of Self-Efficacy Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 27-36
Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy w wybranych gminach województwa pomorskiego Julita E. Wasilczuk Krzysztof Zięba s. 43-53
Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców : raport z badań Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 91-97
Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców : model teoretyczny Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 196-205
Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM Krzysztof Zięba s. 224-232
Rola wybranych determinant w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych Krzysztof Zięba s. 284-292
Płeć właściciela Krzysztof Zięba s. 455-463
Osoba właściciel-menedżer i jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy Krzysztof Zięba s. 484-492