Znaleziono 2 artykuły

Halina Zgółkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny", t. 1-7, pod red. Haliny Zgółkowej, Poznań 1994-1996 : [recenzja] Renata Marciniak Halina Zgółkowa (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Słownictwo współczesnej poezji polskiej. T. 1-2", Halina Zgółkowa, Tadeusz Zgółka, Poznań 1992 : [recenzja] Stanisław Podobiński Tadeusz Zgółka (aut. dzieła rec.) Halina Zgółkowa (aut. dzieła rec.) s. 301-302