Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Zamoyski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edmund Trepka 1880-1964 Barbara Olszewska Tadeusz Zamoyski s. 379-381
Wykaz ważniejszych prac prof. Edmunda Trepki z zakresu historii chemii. Tadeusz Zamoyski s. 382
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", Seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-chemicznych i Geologiczno-geograficznych", z. 8; z.9, Warszawa 1964 : [recenzja] Tadeusz Zamoyski s. 630-632