Znaleziono 9 artykułów

Mirosław Zalech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narzędzia komunikacji marketingowej wybranych przedsiębiorstw turystycznych Grzegorz Godlewski Katarzyna Witkowska Mirosław Zalech s. 140-147
Bariery w prowadzeniu działalności promocyjnej przez samorządy gmin województw Polski wschodniej Mirosław Zalech s. 141-153
Strategiczne podejście do budowania wizerunku marki turystycznej miejsc Mirosław Zalech s. 155-166
Wizerunek biura turystycznego a postrzegane przez klientów ryzyko związane z organizacją podróży Mirosław Zalech s. 215-228
Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym : zakres, zadania, działania, determinanty Mirosław Zalech s. 293-304
Formy i zakres działań promocyjnych gmin wiejskich województwa lubelskiego Mirosław Zalech s. 411-421
Wydarzenia sportowe jako element promocji miast Mirosław Zalech s. 413-422
Obiekty kultu religijnego w kształtowaniu turystycznego wizerunku miejsca Mirosław Zalech s. 437-446
Znaczenie wizerunku miejsc w kreowaniu popytu turystycznego Mirosław Zalech s. 549-561