Znaleziono 1 artykuł

Igor Zakrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z historii polityki zagranicznej książąt halickich i wołyńskich w XIII wieku Mykoła F. Kotljar Igor Zakrzewski (tłum.) s. 25-40